Ein-de-lijk: groen licht voor de Omgevingswet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Omgevingswet, die alle huidige wet- en regelgeving betreffende de leefomgeving in Nederland bundelt (bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur), ligt al sinds maart 2016 gereed om in te voeren. Toen sprak de Eerste Kamer haar goedkeuring voor de wet uit. In 2020 stemde de Kamer in met de wet die de invoering van de Omgevingswet regelde....