Afspraken met Rijk over bouw van bijna 40.000 woningen in Flevoland

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Tot en met 2030 worden in Flevoland 39.743 woningen gebouwd. Dat staat in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Woondeal ZUND-gemeenten. Beide zijn op 15 maart ondertekend door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge en gedeputeerde Flevoland, Jan de Reus. In de MRA hebben Almere en Lelystad meegetekend voor 31.400 woningen. In de ZUND-woondeal: Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten en waterschap Zuiderzeeland voor 8.343 woningen. Hiermee groeit het aantal woningen in Flevoland met 20%. Van de nieuwe woningen bouwt Flevoland twee derde in het betaalbare segment. Ook onderschrijven alle partijen toe te groeien naar minimaal 30% sociale woningbouw.