Adviescommissie Analytics bij Financiën van start

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Adviescommissie Analytics. Deze commissie gaat het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen adviseren hoe om te gaan met risicomodellen en algoritmen. De adviescommissie heeft tot taak gevraagd en ongevraagd stil te staan bij actuele analytics-vraagstukken binnen de diensten.