Verbod op aanvragen faillissement: (te) vergaand ingrijpen op handelingsvrijheid aandeelhouder?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze uitspraak van Rechtbank Limburg illustreert dat de vennootschapsrechtelijke redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW een blokkade kan opwerpen voor het (laten) aanvragen van een eigen faillissement en/of surseance van betaling door een bestuurder en/of aandeelhouder van een vennootschap. ...