Aandeelhoudersovereenkomst gelijkgesteld met besluit van de AvA?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In dit artikel wordt een uitspraak van Hof Den Bosch besproken, dat interessant is omdat een aandeelhoudersovereenkomst gelijkgesteld wordt met een geldig genomen besluit buiten vergadering (art. 2:238 BW). De overwegingen van het
hof passen niet goed in de huidige lijn in de rechtspraak.