Cassatie in belang der wet: toetsing van perspectiefbesluit jeugdbescherming door kinderrechter

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Kan het perspectiefbesluit van een gecertificeerde instelling (GI) in de jeugdbescherming ter toetsing aan de kinderrechter worden voorgelegd? Volgens advocaat-generaal Lückers moet die vraag bevestigend worden beantwoord.