Wat houdt het recht om een 'kopie' van persoonsgegevens te verkrijgen precies in?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het recht om een 'kopie' te verkrijgen van persoonsgegevens houdt
in dat aan de betrokkene een getrouwe en begrijpelijke reproductie van alle relevante gegevens moet worden verstrekt - inclusief het recht om een kopie te verkrijgen van uittreksels van documenten (of zelfs van volledige
documenten ...