Toetsingskader buitenwettelijk begunstigend beleid en de dringende reden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Centrale Raad van Beroep heeft een conclusie gevraagd aan de raadsheer advocaat-generaal bij de Hoge Raad in een zaak waarin een rechtzoekende werd geconfronteerd met herzienings- en terugvorderingsbesluiten, omdat hij een te hoge Wajong-uitkering ontving. De vraag is of de toepassing van de...