Handboek integriteit beschikbaar voor gemeenten, provincies en waterschappen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers werken voor onze samenleving in het algemeen belang. Integriteit is daarbij een onmisbaar fundament. Om integer te kunnen handelen, is naast het eigen moreel kompas ook kennis nodig over het (juridische) kader dat geldt voor het decentraal bestuur. Om politieke ambtsdragers van de decentrale overheden en politieke partijen hierbij te ondersteunen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de bestaande wetgeving, regels en andere beschikbare informatie gebundeld in het Handboek integriteit. Het eerste exemplaar heeft de minister van BZK Hanke Bruins Slot overhandigd aan de burgemeester van Culemborg, Gerdo van Grootheest. Hij was voorzitter van de begeleidingscommissie onder wiens verantwoordelijkheid het Handboek tot stand is gekomen.