Jaarverslag raden en hof van discipline: minder tuchtzaken in 2022 dan jaar daarvoor

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Uit het jaarverslag van 2022 van de raden en het hof van discipline blijkt dat er door de instanties minder tuchtrechtelijke zaken zijn behandeld dan een jaar eerder. De doorlooptijd van een tuchtzaak was vorig jaar mede daardoor korter dan het jaar daarvoor.

Er kwamen in 2022 in totaal 965 tuchtklachten binnen bij de raden van discipline. Dat is opnieuw een lichte daling; in 2021 waren het er 983, in 2020 993. De meeste klachten kwamen binnen in het ressoirt Arnhem-Leeuwarden; maar liefst 332.

In 2022 werden in totaal acht advocaten geschrapt van het tableau. Dat komt neer op 1,1 procent van alle klachten. In 13,6 procent van de gegronde klachten werd door de tuchtrechter uiteindelijk een waarschuwing opgelegd. 8,7 procent kreeg een berisping, 3,5 procent een voorwaardelijke schorsing en 1,9 procent een onvoorwaardelijke schorsing. Deze aantallen zijn in lijn met die van een jaar eerder. In 2021 werden wel ...