Rechtenstudente fraudeert bij vier tentamens en krijgt forse sanctie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een studente rechtsgeleerdheid – ze volgt sinds september 2020 de bacheloropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam – wordt door de examencommissie officieel berispt. Dat is haar minste zorg: de tentamens staatsrecht, bestuursrecht, materieel strafrecht en formeel strafrecht worden ongeldig verklaard en zij wordt het hele studiejaar (tot zomer 2023) uitgesloten van het maken van tentamens. Haar bezwaar daartegen verklaart het college van beroep voor de examens ongeldig, waarna de studente hoger beroep instelt bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarbij wordt zij ondersteund door een advocaat van het kantoor Park20 Advocaten....