Carrièreperspectieven voor hbo-juristen: vaste grond onder de voeten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Nee, ze worden meestal geen advocaat of rechter, maar hbo-juristen hebben mooie kansen op de arbeidsmarkt. En bepaald niet alleen in juridisch-ondersteunende functies.

De hbo-studie rechten is ooit opgezet vanuit de gedachte dat afgestudeerden aan het werk konden als rechterhand van de togajurist, en dat zijn ze voor een deel ook wel geworden, maar ze komen toch vooral elders terecht”, vertelt de Amsterdamse lector Arnt Mein, schrijver van het recent verschenen Arbeidsmarktonderzoek opleidingen hbo-rechten. De hbo-jurist zou als een soort praktijkondersteuner aan de slag gaan, zoals ook de huisarts die inzet.

Maar Mein schetst hoe de togaberoepen in eerste instantie nogal defensief reageerden op hun nieuwe vakbroeders en -zusters. “Vanuit een reflex beschermde de bestaande beroepsgroep zich, zij bepaalden zelf wel wie er toegang had tot hun beroepsgroep.” De overheid reageerde daar heel anders op en is inmidde...