Right time, right person, right work

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Betere balans, meer efficiency, verbeterde individuele ontwikkeling en de mogelijkheid om snel op veranderingen en nieuwe uitdagingen te reageren door op een andere manier het werk binnen kantoor of praktijkgroepen te verdelen. Utopie? Zeker niet!

Bij veel advocatenkantoren wordt op eenzelfde manier gewerkt; het werk komt binnen bij de partner, die verdeelt het werk over ‘zijn/haar’ stagiaires en medewerkers, kortom in de eigen silo. Dat werkt een ongelijke verdeling van de werkzaamheden in de hand en zorgt onder meer voor grote verschillen in work/life balance, verminderde efficiency, en een groot contrast in individuele productiviteit als ook verschil in ontwikkeling van (met name jonge) advocaten.

Het grootste risico? Onvrede binnen kantoor en daarmee samenhangend het vertrek van advocaten binnen teams of de organisatie. Combineer dat met een krappe arbeidsmarkt waarin talent heel schaars is en het zal duid...