Start nieuwe vorm kennisuitwisseling tussen gemeenten en het Rijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Kleine en middelgrote gemeenten staan voor grote uitdagingen, vaak in landelijk gebied. Zo zorgen vergrijzing en ontgroening voor bevolkingsdaling, en hindert een tekort aan woningen de groei. Tegelijkertijd bieden de kwaliteiten van deze gemeenten ook kansen. In deze gebieden is er vaak meer ruimte voor woningbouw en bedrijven om zich te vestigen, wat de economie en werkgelegenheid kan stimuleren. Om deze vraagstukken aan te pakken zijn Town Deals ontwikkeld. Dit zijn samenwerkingsverbanden waarin deskundigen uit ministeries, provincies, kennisinstellingen en adviesbureaus op locatie bij gemeenten werken aan nieuwe oplossingen. De gemeenten Voerendaal, Beesel, Noard-East Fryslân, het Hogeland en Bronckhorst ondertekenden vandaag samen met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de eerste Town Deal ‘Sterke Streken’.