Betaling canon na faillissement erfpachter

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Is de vanaf faillietverklaring van erfpachter verschuldigde canon een boedelschuld? Het Hof oordeelt in casu dat dit niet het geval is. Ook was er geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking.