Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: jurisprudentie 2020 - 2022

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ruim drie jaar geleden trad de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren in werking. In deze analyse van publiek-arbeidsrechtelijke rechtspraak uit
2020 tot en met 2022 wordt bekeken of i) het oude ambtenaarrechtelijke
toetsingskader en ii) de ambtelijke status door de
burgerlijke rechter...