Antwoorden op nadere Kamervragen over onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Bruins Slot (BZK) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) geven antwoorden op nadere vragen over de brief van 7 september 2022 over het onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op hardheidsclausules. De vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning hebben de vragen gesteld.