De invloed van de Wet Flex-BV op bestuurdersaansprakelijkheden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van
ontwikkelingen op het terrein van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van bv’s sinds de invoering
van de Wet Flex-BV op 1 oktober 2012. Het vervallen van diverse in het
verleden voor de bv geldende beperkende bepalingen, zoals de...