Jaarbericht 2022 Nederlandse Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie EU

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In dit jaarbericht wordt verslag gedaan van de Nederlandse inbreng bij het EU-Hof in 2022. Het resultaat
wordt weergegeven in samenvattingen van de 66 uitspraken waarbij Nederland in het verslagjaar partij was.