Welke handelingen mogen pandhouders met stemrecht (niet) verrichten?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Uit de schaarse rechtspraak over stemgedrag door pandhouders komt naar voren dat de pandhouder in beginsel het eigen belang mag nastreven, zonder dat specifieke aanknopingspunten zijn gegeven over
situaties waarin de pandhouder daarin beperkt wordt. In de literatuur bestaat overeenstemming dat...