Bestuurdersaansprakelijkheid kan worden gematigd, maar met mate

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als een bestuurder zijn taak onzorgvuldig heeft vervuld waardoor het bedrijf failliet gaat, zal hij het tekort in de boedel uit eigen zak moeten betalen. De rechter kan dat bedrag matigen - maar daar zijn grenzen aan, oordeelt de Hoge Raad.