Bijlage 2: toelichting stand van zaken beleidsagenda aanpak witwassen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze bijlage bevat per prioriteit in de beleidsagenda aanpak witwassen een toelichting van de stand van zaken en van de vervolgstappen in 2023.