Handhaving Wet Normering Topinkomens

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De WNT bevat o.a. normen voor de bezoldiging en eventuele ontslagvergoeding van topfunctionarissen in (semi-)publieke sectoren en bevat allerlei instrumenten om naleving af te dwingen. Deze uitspraak laat zien hoe handhaving er in de praktijk uit kan zien.