Hof van Justitie EU handelt minder zaken af

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ook andere actuele ontwikkelingen hebben hun weerslag in het werk van het Hof, valt te lezen in het jaarverslag. Zo zijn er rechtszaken geopend met betrekking tot de energie- en milieusector, de regulatie van staatssteun en energiemarkten en de bescherming van persoonsgegevens....