Minister De Jonge pleit voor actieve rol provincies bij volkshuisvesting

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Veel mensen ervaren elke dag de gevolgen van het tekort aan betaalbare woningen. Het leven van sommige mensen staat stil, of gaat zelfs achteruit doordat ze geen huis kunnen vinden. Of ze worden beperkt in een volgende stap in hun leven, zoals kinderen krijgen, samenwonen, zelfstandig wonen of doorstromen naar een ander type huis. Dit onderwerp heeft dan ook de nodige aandacht gekregen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023. Om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen gaan gemeenten, provincies en het Rijk gezamenlijk als één overheid aan de slag. Provincies spelen een belangrijke rol als het gaat om de volkshuisvesting en het bieden van voldoende ruimte voor woningbouwlocaties. In dit kader heeft minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een brief aan alle commissarissen van de Koning gestuurd met de oproep om bij de formatie van de colleges aandacht te hebben voor het herpakken van de regie op de volkshuisvesting en de belangrijke rol die...