Benoeming nieuw lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ministerraad heeft, op voordracht van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Martijn van Dam benoemd tot lid van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). De benoeming gaat in op 1 juni 2023.