Geen toekenning billijke vergoeding na beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze uitspraak wordt bevestigd dat er geen wettelijke grondslag bestaat om een billijke vergoeding toe te kennen nadat een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd.