Hoofdlijnen herziening Wiv 2017 naar Tweede Kamer gestuurd

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Kajsa Ollongren (Defensie) hebben namens het kabinet de hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017 naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze notitie wordt ingegaan op de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (ECW, van begin 2021) op het gebied van o.a. het stelsel van toetsing, toezicht en klachtbehandeling, de omgang met bulkdata, geautomatiseerde data-analyse en de hackbevoegdheid.