Buitengerechtelijke geschilbeslechting door de rechtspraak via Voorrecht-rechtspraak.nl

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De website Voorrecht-rechtspraak.nl biedt middels een 'Probleemverkenner' informatie over rechten en plichten in gewone taal en laat met een 'Zaakvergelijker' makkelijk leesbare samenvattingen zien van uitkomsten van relevante jurisprudentie. Als mensen er daarmee niet zelf uitkomen, helpt...