Nieuwe taakverdeling ministers

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Koning Willem-Alexander heeft op 4 september 2023, op voordracht van de minister-president, met ingang van 5 september 2023: minister mr. E.N.A.J. Schreinemacher ontheven van de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en belast met de aangelegenheden betreffende Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;  minister mr. drs. H.G.J. Bruins Slot ontheven van de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en belast met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken; minister H.M. de Jonge belast met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ir. C.E.G. van Gennip, benoemd tot viceminister-president. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld.