De toezichthouder op de stoep bij de werkgever

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een groot aantal arbeidsrechtelijke wetten is bestuursrechtelijk handhaafbaar. Toezichthouders - waarvan de Arbeidsinspectie de voornaamste is - kunnen bij niet-naleving van voorschriften bestuursrechtelijke sancties
opleggen.
De twee-eenheid van toezicht en handhaving is ook voor de...