Kadaster neemt maatregelen tegen misbruik register

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Kadaster neemt maatregelen om het risico op misbruik van gegevens uit openbare registers verder te verkleinen. Doel is om het zo moeilijk mogelijk te maken om ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot gegevens, terwijl de registers van het Kadaster hun belangrijke maatschappelijke functie moeten kunnen blijven vervullen. Het Kadaster neemt de maatregelen in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.