Column: Pragmatisme en proceseconomie op de voorgrond

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

“Niet alleen het aantal rechters moet omhoog, ook het aantal zaken moet omlaag,” zegt columnist en advocaat Jaap Baar over het huidige tekort aan rechters. “In tijden van rechterlijke schaarste kan de overheid het zich niet permitteren in iedere zaak op de strepen te staan en principieel te zijn.”

Een door een cliënt aangevraagde bouwvergunning is buiten behandeling gesteld, naar wij menen ten onrechte. Op 23 november 2022 is beroep ingesteld, recent is een verzoek tot versnelde behandeling gedaan. Het verzoek werd afgewezen, de rechtbank schrijft: “De rechtbank kampt met een grote werkvoorraad. Bij het plannen van de zaken zal de rechtbank eerst de werkvoorraad uit 2021 aanpakken. Op dit moment kan de rechtbank dan ook geen precieze inschatting maken van de termijn waarop uw beroep ter zitting kan worden behandeld.”

In een andere zaak waar in 2022 beroep is ingesteld werd telefonisch z...