Visitatiecommissie Rechtspraak: ‘Doe meer aan kwaliteit van de organisatie’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De commissie signaleert in het visitatierapport van de Rechtspraak 2022-2023 dat rechters de afgelopen jaren ondanks moeilijke omstandigheden (zaken die steeds complexer worden, hoge werkdruk door personeelstekorten) kwalitatief goed werk hebben geleverd. Er wordt ook veel energie gestoken in het toegankelijker en begrijpelijker maken van rechtspraak, en in het sneller afhandelen van rechtszaken. “Er is steeds meer oog voor het effect van rechtspraak op de samenleving en maatwerk in individuele zaken”, aldus commissievoorzitter Wim van Harten (hoogleraar kwaliteitsmanagement en zorgtechnologie aan de Universiteit Twente)....