Conclusie raadsheer advocaat-generaal over verschoonbare termijnoverschrijdingen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Raadsheer advocaat-generaal Widdershoven heeft conclusie genomen in vier bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven aanhangige zaken, waarin de betrokken ondernemingen de bezwaar- of beroepstermijn tegen een voor hen ongunstig genomen besluit (inzake coronasteunregelingen) hadden...