Niet tijdig geplaatste rectificatie op website: dwangsom verbeurd?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het al dan niet verbeuren van een dwangsom vóórdat een herstelvonnis betekend is, levert regelmatig jurisprudentie op. Zo ook een kwestie over het al dan niet tijdig plaatsen van een rectificatie op een website.