Het tekort aan studentenhuisvesting slinkt, de urgentie blijft groot

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2023 (LMS) blijkt dat het tekort aan studentenwoningen in de 20 grootste steden in het afgelopen jaar is afgenomen van circa 27.000 eenheden naar ruim 23.000. Dit is een kentering want de afgelopen jaren steeg het tekort aan huisvesting. Deze ontwikkeling neemt niet weg dat de urgentie voor meer studentenhuisvesting onverminderd groot is. Dit schrijft Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Kamer over de voortgang van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) 2022- 2030.