Benoeming burgemeester Roermond

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Drs. Y.F.W. (Yolanda) Hoogtanders wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Roermond. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 20 september 2023.