Bij onrechtmatige besluiten geldt dezelfde verjaringstermijn in bestuursrechtelijke als in civiele zaken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op grond van art. 8:93 Awb begint de verjaringstermijn voor het verzoek aan de bestuursrechter om schadevergoeding vanwege een onrechtmatig besluit niet eerder dan (i) de dag na die waarop de vernietiging van het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden of (ii) het bestuursorgaan de...