Concept-wet Werkelijk rendement box 3: vermogensaanwasbelasting

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In het zgn. Kerstarrest oordeelde de Hoge Raad eind 2021
dat het vigerende box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met
het EVRM. In dat stelsel werd ten behoeve van de heffing van vermogensbelasting uitgegaan van fictieve (gemiddelde) rendementen uit spaargelden en beleggingen. In het...