Lagere regels onder parlementaire controle

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De betrokkenheid van het parlement bij gedelegeerde regelgeving is van oudsher een onderwerp dat de wetgevingsgemeenschap bezighoudt. Dit onderwerp kreeg veel aandacht ten tijde van de totstandkoming van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Een amendement op dat voorstel leidde ertoe dat de...