Bijsturen met het oog op de toekomst

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De 17e Studiegroep Begrotingsruimte adviseert in deel 1 van haar advies een koerscorrectie op de begroting voor de aankomende kabinetsperiode. De overheidsfinanciën zijn flink verslechterd door onder andere de gestegen rentelasten en een sterke stijging van de uitgaven. Geld is recent flink duurder geworden en juist dan is het belangrijk om keuzes te maken. Keuzes maken is ook nodig om doelen te bereiken; als we teveel tegelijk proberen te doen, bestaat het risico dat investeringen vertraging oplopen. Gezonde overheidsfinanciën op zowel de korte als de lange termijn zijn belangrijk voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en voorkomt dat we een rekening open laten staan voor volgende generaties. De Nederlandse economische vooruitzichten zijn naar omstandigheden goed. Juist nu is het moment om buffers op te bouwen voor economisch slechtere tijden om ook toekomstige tegenslagen weer op te kunnen vangen.