Kabinetsreactie ‘Gezag herwinnen’: een bekwame, betrouwbare en betrokken overheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

We staan op allerlei terreinen voor grote uitdagingen, zoals de woningbouw, de bestaanszekerheid, de omgang met migratie en de weerbaarheid van onze democratische rechtsstaat. Juist dan is het van groot belang dat de overheid het gezag op een goede wijze invult. Dat schrijft minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in de kabinetsreactie op het advies ‘Gezag herwinnen: over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur dat in 2022 verscheen. Ondanks dat op veel terreinen stappen worden gezet, zijn we er nog lang niet. Het kabinet blijft daarom op alle mogelijke manieren werken aan het versterken van het gezag van de overheid. Samen met de Raad wil het kabinet onderzoeken hoe ze dit ook in de toekomst het beste kan doen.