Kamercommissie Justitie en Veiligheid: nauwelijks controversiële onderwerpen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op deze groslijst staan aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid kan aan de plenaire vergadering van de Tweede Kamer voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt vervolgens op basis van een gewone meerderheid beslist. Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld....