Bezwaar en beroep mogelijk tegen gedoogverklaring

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Tegen een gedoogverklaring (in casu voor de verkoop van softdrugs) kan bezwaar worden gemaakt en vervolgens beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Dat geldt ook voor de beslissing om een gedoogverklaring te weigeren of in te trekken.