Overzichtsartikel: de stand van de stelselherziening omgevingsrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op 1 januari 2024 wordt het nieuwe omgevingsrecht van
kracht. De conclusie van dit uitgebreide overzicht van de stand van zaken: inwerkingtreding van het nieuwe stelsel per 2024 is volstrekt onhaalbaar.