Kamerbrief over opbrengst actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet en een beleidsreactie over de resolutie huwelijkse gevangenschap

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de opbrengst van de actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet en de beleidsreactie over de resolutie omtrent huwelijkse gevangenschap.Kamerbrief over opbrengst actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet en een beleidsreactie over de resolutie huwelijkse gevangenschap