Het ontstaansmoment van vorderingen en het vestigen van een pandrecht op vorderingen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het hof oordeelt in deze zaak dat Rabobank een pandrecht op lesgeld heeft verkregen, ondanks dat dat lesgeld pas na faillissementsdatum werd geïncasseerd en de lessen tijdens de voortzettingsperiode werden gegeven. Volgens het hof blijkt uit de contractuele voorwaarden dat de vorderingen voor...