Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij Financiën

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Gerda Quak wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 november 2023.