Benoemingen College voor de Rechten van de Mens

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de voordracht voor de benoeming van nieuwe plaatsvervangende leden van het College voor de Rechten van de Mens.